AZ: İnnes Group – Neft & Qaz Texnologiyaları və İntellektual Təhlükəsizlik Sistemləri ilə yanaşı, Sənaye Gigiyenası üzrə innovativ və integrasiya olunmuş kompleks həllər, eləcə də, yüksək texnoloji avadanlıq və məhsulların təchizat zəncirini özündə birləşdirən, başda neft və qaz sənayesi olmaqla, bütün sənaye sektorlarına, eləcə də, özəl və dövlət sektorunda geniş bazar istiqamətlərinə “innovativ və səmərəli” həllər təqdim edən mühəndislik şirkətidir.
Missiyamız
Müştəri tələblərinin tam təmin edilməsi istiqamətində onlara dayanıqlı, təhlükəsiz və sağlam iş mühiti təmin etmək əsas missiyamızdır.
Vision
Hədəfimiz – xidmət göstərdiyimiz sektorlarda yüksək nəticələr əldə edərək ölkə iqtisadiyyatının böyüməsində önəmli rol almaq və dəyər mərkəzli, öncül şirkətlərdən biri olmaqdır.

EN: İnnes Group is an engineering company including innovative and integrated comprehensive solutions and a supply chain of hi-tech equipment and products, in addition to Oil&Gas Technologies and Intellectual Security Systems, and offering innovative and efficient solutions to all industries, especially the oil&gas industries, and to large market pillars like private and public sectors.
Mission
Our key mission is to provide a sustainable, safe and healthy work environment to our customers to full mett their demands.
Our target is to take an important part in the growth of the country’s economy and become a value-based, leading companies by gaining tio results in our service sectors.
Beam
Our company is serving with its 2 branches: Narimanov and Ahmadli Branches. The key activity areas of the company are human resources, keeping of their records and employment of them. Also, Ahmadli Branch offers promo action (introduction of new products to the market) services to companies. And Narimanov Branch support companies in supply and motivation of personnel for hotels and restaurants, and in keeping of their employment records.

RU: Innes Group – это инжиниринговая компания, которая сочетает в себе инновационное и интегрированное комплексное решение по промышленной гигиене, а также цепочку поставок высокотехнологичного оборудования и продукции во всех секторах промышленности, включая нефтяную и газовую промышленность, в том числе инновационные и эффективные решения для широкого рынка, такие как частные и государственные.
Миссия
Наша основная миссия – обеспечить клиентам устойчивую, безопасную и здоровую рабочую среду в плане полного удовлетворения их требований.
Видение
Наша цель – добиться высоких результатов в обслуживаемых нами секторах, сыграть важную роль в росте экономики страны и стать одной из первых компаний, ориентированных на ценность.

SAYTA KEÇİD: www.innes.az

Rəy bildirin