AZ: FMO şirkəti 1999-cu ildən tikinti materialları bazarında uğurla fəaliyyət göstərir, bundan əlavə, Azərbaycanda böyük obyektlərin tikintisində birbaşa iştirak edir.

Alkopan işləri
Cam korkuluklar
Silikon cəbhə
Seramik yapışdırma, taxma
Cam vantuzların icarəsi

EN: The FMO company has been successfully operting in the market of construction mate-rials since 1999. Besides this, it is directly involved in the construction of large facilities in Azerbaijan.

Alcopan works
Glass railings
Silicone façade
Ceramic adhesive, installation
Lease of vacuum lifters

RU: Компания FMO успешно действует на рынке строительных материалов с 1999 года, кроме того, участвует непосредственно в строительстве крупных объектов в Азербайджане.

 Алюминиевые композитные панели (Алкопан)
 Стеклянные перила
 Силиконовый фасад
 Клей керамический, накладки
 Аренда стеклянных вантузов

Web: www.fmo.az

Rəy bildirin