Fineks Group Dünyanın müxtəlif ölkələrindən hər cür yüklərin daşınmaslnı həyata keçirir. Məqsədimiz yüklərin təhlükısiz şəkildə ünvanlarınlza çatdırmaqdır. Hır bir yükün təhlükəsizliyinə zəmanət verilir. Uyğun qiymətlərimiz və yüksək xidmət səviyyəsi ilə hazırda ölkəmizin bir çox şirkətləri ilə əməkdaşlıqlarımız davam edir

Ünvan: Baku Rezidans City. H.Əliyev pr. 189

Mobil: +994553374508

web: www.fineks.az

e-mail: zeynalov_samir@outlook.com

samir.zeynalov@fineks.az