Müəssisəmizin istehsal etdiyi məhsullar müasir texnologiyalar və dünya standartlarına uyğunlaşdırılmışdır.

  • 110/35/6-10 kV-luq, 1,6-16 MVA yağ transformatorların istehsalı, quraşdırılması           və təmiri,
  • 35/0,4 kV-luq, 100-2500 kVA-lıq yağ transformatorların istehsalı, quraşdırılması və təmiri,
  • 6-10/0,4 kV-luq, 25-2500 kVA-lıq transformatorların istehsalı, quraşdırılması və təmiri,
  • 0,4-110 kV-luq metal dayaqların yığılması və quraşdırılması,
  • KSO, KRUN tipli, vakuum açarları ilə komplektləşdirilmiş 6-10 kV-luq daxili və xarici komplekt paylayıcı qurğuların istehsalı, quraşdırılması və sınağı,
  • Yüksək və aşağı gərginlikli hava və kabel elektrik avadanlıqlar ilə komplektləşdirilməsi,
  • ŞO-70 tipli 0,4 kV-luq paylayıcı elektrik şkaflarının istehsalı, quraşdırılması və sınağı.
  • Vakum  açarlar  6 kV-dan 110 kV-dək müasir,məsafədən idarə oluna bilən  və proqram təminatı ilə işləyən  avadanlıqlardır.

  Yuxarıda göstərilən avadanlıqlar starteji məhsullar olaraq dövlətimizə kənardan idxal olunur.

Rəy bildirin