Edex şirkəti 13 fevral 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Ölkə daxilində və xaricdə forumlar, konfranslar, biznes kamplar, universitet gəzintiləri, yay-qış məktəbləri, sertifikat proqramları, dil kursları təşkil edrik. Hal-hazırda, 9 ölkədən 244 tərəfdaş universitetlə əməkdaşlıq edirik. ABŞ, Kanada, İngiltərə, Avstraliya, Almaniya, Polşa, İtaliya, Macarıstan və Türkiyədə təhsilinizi bizimlə planlayın.

Edex has been operating since February 13, 2015. We organize forums, conferences, business camps, university trips, summer and winter schools, certificate programs and language courses both inside and outside the country. Currently, we cooperate with 244 partner universities from 9 countries. Plan your education in USA, Canada, England, Australia, Germany, Poland, Italy, Hungary and Turkey with us.

Компания Edex работает с 13 февраля 2015 года. Мы организовываем форумы, конференции, бизнес-лагеря, поездки в университеты, летние школы, летние программы, программы сертификации и языковые курсы по всей стране и за рубежом. В настоящее время мы сотрудничаем с 244 университетами-партнерами из 9 стран. Планируйте свое образование с нами в Канаде, Англии, Австралии, Германии, Польше, Италии, Венгрии и Турции.

Sayta keçid: www.edex.az

Rəy bildirin