Bakı Tələbat Qabları

“Bakı Tələbat Qabları” ASC kənd təsərrüfatı (meyvəçilik, tərəvəzçilik və s.), ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının qablaşdırılması və daşınmasında istifadə edilən plastik mənşəli (polietilen (PE), polipropilen (PP), polistrol (PS), polikarbonat (PC), polivinixlorid (PVC), ABS və digərləri) taraların, qutuların, yeşiklərin, istənilən ölçü və dizaynda birdəfəlik qabların, eləcə də, inşaat sektorunda və sənayenin digər sahələrində istifadə olunan geniş çeşidli detal və aksesuarların istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır.

‘’Baku Talabat Gablari’’ – OJSC has been specialized in producting of plastic (polyethlene (PE), polyproplene (PP), polystyrene, (PS) polycarbonate ( PC), polyvinyl chloride) containers, boxes, cases, plates in any size and design used for packaging and transportation of agricultural products (fruits and vegetables), meat and meat products, milk and diary products, as well as the production of different details and accessories used in the construction sector and other industries.

ОАО «Бакы Талабат Габлары» специализируется на производстве тары, ящиков, коробок, одноразовой посуды любых размеров и дизайна, пластикового состава (полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS), поликарбонат (PC), поливинихлорид (PVC), ABS и другие), используемых для упаковки и транспортировки сельскохозяйственной продукции (фрукты, овощи и т.д.), мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, а также широкого ассортимента деталей и аксессуаров для использования в строительном секторе и других отраслях промышленности.

Sayta keçid: http://www.btq.az

Rəy bildirin