AZ: AzFin Group şirkəti özündə maliyyə, mühasibat & audit, vergi, kadr uçotu, 1C&Excel xidmət və təlimlərini birləşdirən maliyyə şirkətidir.
Öz müştərilərinə “Sizin maliyyə bələd-
çiniz” şüarı ilə xidmət göstərən Azfin Group şirkəti 2014-cü ildə yaradılıb və hazırkı inkişaf səviyyəsinə çatmışdır.
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən şirkətimizin daxilində AzFin Academy yaradılıb ki, burada siz peşəkar şəkildə təşkil olunan maliyyə & mühasibat təlimlərindən yararlanaraq öz sahənizin peşəkarlarından birinə çevrilə bilərsiniz.

EN: AzFin Group is a financial company that combines finance, accounting & audit, tax, personnel accounting, 1C&Excel services and trainings.
Azfin Group, which serves its customers with the slogan “Your financial guide”, was established in 2014 and has reached the level of development.
AzFin Academy has been established within our company operating in Baku and Sumgayit, where you can become one of the professionals of your field with the help of professionally organized financial & accounting trainings.

RU: AzFin Group-это финансовая компания, которая сочетает в себе услуги в области финансового учета и аудита, налогов, кадрового учета, услуг и обучения 1C и Excel.
Компания Azfin Group, обслуживающая своих клиентов лозунгом «Ваш финансовый гид», была создана в 2014 году и достигла текущего уровня развития.
В рамках нашей компании в Баку и Сумгайыте создана Академия AzFin, где вы можете стать одним из профессионалов в своей области, используя профессионально организованные финансовые и бухгалтерские тренинги.

Sayta keçid: azfin.az

Rəy bildirin