Avrasiya Baku İnşaat

AZ: “AVRASYA BAKU İNSHAAT” MMC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Beynəlxalq standartların tələbləri səviyyəsində tikinti, təmir, quraşdırma xidmətlərini həyata keçirir. “AVRASYA BAKU İNSHAAT” MMC bütün növ tikinti, təmir, quraşdırma işlərində sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi ilə yüksək keyfiyyət göstəricilərinə nail olmaq istiqamətində bütün lazımi tədbirləri həyata keçirir. Müştərinin razı qalması “AVRASYA BAKU İNSHAAT” MMC firmasının əsas diqqət nöqtəsidir. Biz müştərilərin tələb və ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə, daim bu istiqamətdə işlər aparır, bu sahədə çatışmazlıqlar meydana çıxdıqda, yerindəcə aradan qaldırmağa çalışırıq.Tikinti, təmir, quraşdırma işlərinin səmərəli keçirilməsi üçün lazımi iş mühiti yaradılmışdır.

EN: AVRASYA BAKU INSHAAT, LLC renders construction, restoration and installation services meeting international standards in compliance with the applicable laws of Azerbaijan. AVRASYA BAKU INSHAAT, LLC takes all necessary actions towards achieving high quality indicators by ensuring the health, labor protection and environment protection in all construction, restoration and installation works.
AVRASYA BAKU INSHAAT, LLC is focused on customer satisfaction. In order to meet customer demands and needs, we constantly implement relevant works and in case of any faults, we target and quickly eliminate them. An adequate working environment has been established to efficiently perform the construction, restoration and installation works.

RU: ООО Avrasiya Baku Inshaat в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики осуществляет строительные, ремонтные и монтажные услуги на уровне требований международных стандартов. ООО Avrasiya Baku Inshaat осуществляет все необходимые меры по достижению высоких показателей качества во всех видах строительных, ремонтных, монтажных работ с обеспечением здоровья, охраны труда и окружающей среды. Удовлетворенность клиента – это основная задача фирмы ООО Avrasiya Baku Inshaat. Мы постоянно проводим работу в этом направлении с целью удовлетворения потребностей и пожеланий клиентов, а когда возникают недостатки в этой области, они быстро устраняются. Создана необходимая рабочая среда для эффективного проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.

Sayta keçid: avrasyaistanbulinsaat.com

Rəy bildirin