Türkiyənin qabaqcıl holdinqlərindən olan Arkas Holdinqin tərkibində olan Arkas Lojistik 1989-cu ildə təsis edilmişdir. Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Azərbaycan, Çin və Yunanıstanda fəaliyyət göstərən şöbələri, həmçinin dünyanın bir çox ölkəsində fəaliyyət göstərən agentlikləri vardır.
62 konteyner gəmisi, 500-ə yaxın tır, 706 vaqon, dəmiryolu daşımaları üçün 1250 konteynerlə müştərilərimizə xidmət göstəririk.
Xidmətlərimiz:
Avto daşımalar: Dünyanın bütün ölkələrindən FTL və LTL (qrupaj) xidmətləri göstəririk.
Dəniz daşımaları: Dünyanın bütün limanlarından FCL xidmətimiz, həmçinin Çin, Dubay və Amerikadan LCL (qrupaj) xidmətlərimiz mövcuddur. Bulk gəmi daşımaları da həyata keçiririk.
Hava yolu daşımaları: Dünyanın bütün Hava limanlarından, həmçinin EXW şərti çərçvisədində ünvandan yükü alaraq hava yolu ilə daşıma xidməti həyata keçiririk.
Dəmiryolu daşımaları: Bakı-Tiflis-Qars dəmiryolu ilə daşimalar həyata keçiririk, həmçinin Çindən birbaşa dəmiryolu daşımaları, Poti-Bakı daşımalarını həyata keçiririk.

Arkas Logistics, as a part of Arkas holding, one of Turkey’s leading holdings, was founded in 1989. There are departments operating in Russia, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan, China and Greece, as well as agencies operating in many countries of the world.
We serve our customers with 62 container ships, about 500 container trucks, 706 railway wagons, 1250 railway containers.
Our services:
Auto transportation: we provide FTL and LTL (group loading) services from all over the world.
Sea transportation: we have FCL service from all ports in the world, as well as LCL (group loading) services from China, Dubai and America. We also carry out bulk ship transportation.
Air transportation: we implement air transportation service by taking cargo from all airports of the world, as well as from the address on condition of EXW.
Railway transportation: we carry out Baku-Tbilisi-Kars railway transportation, as well as direct rail transportation from China through Poti to Baku.

Arcas Logistic, входящий в состав передового турецкого холдинга Arcas Holding, был основан в 1989 году. Компания имеет отделения, действующие в России, Украине, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Китае и Греции, а также агентства во многих странах мира.
Мы обслуживаем наших клиентов с 62 контейнеровозами, около 500 TIR-ами, 706 вагонами, 1250 для железнодорожных перевозок.
Наши услуги:
Автоперевозки: мы предоставляем услуги FTL и LTL (группаж) из всех стран мира.
Морские перевозки: наши услуги FCL доступны из всех портов мира, а также услуги LCL (группаж) из Китая, Дубая и Америки. Мы также осуществляем массовые перевозки балкерами.
Авиаперевозки: мы выполняем услуги авиаперевозок из всех аэропортов мира, а также, принимая груз по адресу в условиях поставок EXW.
Железнодорожные перевозки: мы осуществляем перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также прямые железнодорожные перевозки из Китая, по маршруту Поти-Баку.

Nobel prospekti 15 Azure Business Mərkəzi 7ci mərtəbə

Telefon: +99412 4886502

Mobil: +99450 2515807

e-mail: ulviyya.yusifova@arkaslojistik.com.tr

web: www.arkaslojistik.com

Rəy bildirin