Day

Noyabr 26, 2021
“RED academy” olaraq uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün iş proqramı hazırladıq və həyata keçirəcəyik. Bu proqramda uşaqlarda mental, fiziki, əqli təfəkkürün inkişafı, şəxsiyyətin və xarakterin düzgün formalaşması, sosyal bacarıqların inkişafı, dəyərlərin qazandırılması üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyətləri həyata keçiririk. Bu fəaliyyətlər tədris proqramımızda da yer tutur.
Ətraflı