Plant Life Baku şitilxana kompleksi dünya təcrübəsində son standartlarla inşa edilmiş şitilxana kompleksidir. Müəssisə fəaliyyətə başladığı gündən istixananın istehsal keyfiyyətinin və həcminin artıtırılmasına xüsusi əhəmiyyət verir.
Hazırda, şirkətin şitilxana kompleksinin ərazisi 21.120 m² (2.1 ha) – dir. Şitilxanamız hər növ tərəvəz məhsullarını yetişdirmək potensialına malikdir.
Şitilxanada sulama, havalandırma, toxumatma, kölgə yaradan pərdələr, istilik sistemləri prosesləri tamamilə avtomatlaşdırılmışdır. İstixanalarda istifadə olunan bitkilərin becərilməsi üçün bütün qurğu və avadanlıqlar müasir texnologiya imkanlarına uyğun hazırlanıb. İsti fəsillərdə isə “pad fan” soyutma sistemi vasitəsilə temperatur sabit saxlanılır. Şitilxanada, həmçinin, calaq üsulu ilə şitillər də yetişdirilir.
Plant Life Baku Avropada özünü təsdiq etmiş şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Plant Life Baku şitilxana kompleksi dünya standartına cavab verir və istehlak bazarında keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsulların yetişdirilməsinə zəmanət verir.

Plant Life Baku greenhouse is a seedling greenhouse built by the latest standards using world experience. Since its launch, the company gives special importance to increasing the production quality and volume of the greenhouse.
At present, the area of the company’s seedling greenhouse is 21.120 m2 (2.1 ha). Our seedling greenhouse has the potential to produce all kinds of vegetable products.
The processes of irrigation, ventilation, seeding, shadow curtains, heating systems in the seedling greenhouse are fully automated. All devices and equipment for the cultivation of plants used in greenhouses have been developed in accordance with modern technology. In warm seasons, the temperature is kept constant via the ”pad fan” cooling system. In the seedling greenhouse, seedlings are also processed by the grafting method.
Plant Life Baku cooperates with proven companies in Europe. Plant Life Baku office meets the world standard and guarantees the quality and safety of products in the consumer market.

Plant Life Baku Complex – это рассадный комплекс, построенный по последним стандартам мировой практики. Предприятие придает большое значение повышению качества и объема тепличного производства с момента его создания.
На данный момент общая площадь рассадного комплекса компании составляет 21 120 м² (2,1 га). Наше рассадное пространство имеет потенциал для выращивания всех видов овощей. В рассадном комплексе процессы полива, вентиляции, плетения, шторы, системы обогрева полностью автоматизированы. Все растения и оборудование для выращивания растений, используемые в теплицах, изготовлены в соответствии с современными технологиями. В теплое время года температура стабилизируется с помощью системы охлаждения «pad fan». Также в теплице выращиваются растения полученные путем прививки.
Plant Life Baku сотрудничает с сертифицированными компаниями в Европе. Рассадный комплекс Plant Life отвечает мировым стандартам и гарантирует качественную и безопасную продукцию на потребительском рынке.

Sayta keçid: www.plantlifebaku.com

Rəy bildirin