1979 cu ildə fəaliyyətə Atelye və Dərzi xidmətləri ilə başladıq. Keçən 40 il ərzində əsrarəngiz kumaşlarla tikiş sənətinin ən çətin və ən gözəl nümunələrini zamanın dəblərində yaşatdıq və müştərilərimizlə bölüşdük. Zamanla gördüyümüz hər bir işə incəsənətin bir parçası olaraq baxdıq. Beləliklə də, İNCƏSƏNƏTDƏN BİR PARÇA şüarını imzamıza çevirdik. SARVAGELLİ RACABLİNİ adı ilə ikinci nəsil idarəçiliyi yaşayan ailə şirkətimiz bugün də Tekstil və Süni Dəri, Pərdə və Döşəməlik Kumaş bazarında keyfiyyətli xidmət və məhsullarının satışı ilə hər zaman fərqlənmişdir. Hal-hazırda paytaxtımızda yerləşən satış nöqtələrimiz və Atelyelərimizlə daim xidmətinizdəyik.

In 1979 we started operating as a fashion studio and tailor services. Over the past 40 years, we have experienced and shared with our customers the most difficult and beautiful examples of the art of sewing with mysterious fabrics in the fashion of time. Over time, we have considered our every work as the piece of art. Thus, we turned THE PIECE OF ART slogan into our signature. Today, our family company, which has a second generation management under the name of SARVAGELLI RACABLINI, has always distinguished itself in the market of textile and artificial leather, curtain and upholstery fabrics with the sale of quality services and products. At present, we are always at your service with our sales points and fashion studios located in our capital.

В 1979 году мы начали свою деятельность как ателье и предоставляли услуги портных. За последние 40 лет мы жили в моде времени и делились с нашими клиентами самыми сложными и красивыми образцами шитья из прекрасных тканей. Мы рассматривали каждую работу, которую мы проделывали со временем, как часть искусства. Таким образом, мы превратили лозунг Часть Искусства в нашу подпись. Семейная компания под названием SARVAGELLI RACABLINI, управляющая компанией во втором поколении, всегда отличалась качественным обслуживанием и продажей продукции на рынке текстиля и искусственной кожи, занавесей и тканей. В настоящее время мы постоянно работаем с нашими точками продаж и мастерскими в столице.

Sayta keçid: www.perdeci.az

Rəy bildirin