LOGITRANS-AZƏRBAYCAN müştərilər üçün xüsusi olaraq yük avtomobili, dəmir yolu, dəniz və hava nəqliyyatı ilə xüsusi multimodal və intermodal daşıma təklifləri hazırlayır və müştərilərin beynəlxalq nəqliyyat sahəsində qarşılaşa biləcəyi çətinliklərin aradan qaldırılmasına çalışır. Müştərilərinə 360 dərəcə xidmət konsepsiyası çərçivəsində təklif olunan nəqliyyat, sığorta, saxlama və gömrük rəsmiləşdirmə xidmətləri ilə, təchizat mərkəzlərini vahid mərkəzdən idarə etmək imkanı verir.

“LOGITRANS-AZERBAIJAN” develops special multimodal and intermodal transportation offers for the clients through truck, railway, sea transport and air traffic, and operates to overcome the difficulties that customers can encounter in international transport. It enables the customers to manage the supply centers from a single center through transportation, insurance, storage and customs clearance services offered to customers within the 360 degree service concept.

LOGİTRANS-AZERBAİJAN предлагает клиентам специальные предложения по мультимодальным и интермодальным перевозкам грузовым, железнодорожным, морским и воздушным транспортом и старается устранить трудности, с которыми клиенты могут столкнуться в международной транспортной сфере. Он позволяет клиентам управлять центрами доставки транспортных, страховых, складских и таможенных услуг, предлагаемых в рамках концепции обслуживания 360 градусов из единого центра.

Ünvan: Bakı ş, Moskva pr-ti, OSKAR PLAZA, 1 mərt, 5-ci otaq

Telefon: 012-431-44-49
Mobil: 050-975-15-50

e-mail:  fahmedov@logitransport.com
rtalibzade@logitransport.com

Facebook, İnstagram: https://www.facebook.com/logitransTR/

web: www.logitransport.com

Rəy bildirin