22 iyun tarixindən rəsmi olaraq fəaliyyət göstərən “Like Agency” Qərb regionunda biznesin inkişafı və tanıtımı üzrə ilk reklam agentliyidir.

Xidmətlərimizə daxildir:

 1. Brendinq
  -Loqotip
  -Sloqan
  -Neyminq
  -Şəxsi brendinq
 2. Marketinq
  -Biznes plan
  -Strateji planlama
  -Reklam kampaniyaları
  -Bazar analizi
 3. Sosial Media Marketinqi
  -Sosial şəbəkə hesablarının idarə edilməsi
 4. Veb-saytların hazırlanması və idarə
  edilməsi
 5. Dizayn xidmətləri
 6. Tədbirlərin təşkil edilməsi
 7. Youtube kanallarının idarə edilməsi
 8. Video və animasiyaların hazırlanması
 9. Foto çəkilişlərin təşkil edilməsi.

“Like Agency”, having been operating officially since 22nd of June, is the first advertising agency on business development and promotion in the Western region.

Our services include:

 1. Branding
  -Logotype
  -Slogan
  -Naming
  -Personal branding
 2. Marketing
  -Business plan
  -Strategic planning
  -Advertising campaigns
  -Market analysis
 3. Social Media Marketing
  -Online identity management
 4. Website development and management
 5. Design services
 6. Organization of events
 7. Managing Youtube channels
 8. Video and animation preparation
 9. Organization of photo sessions.

Официально действующее с 22 июня агентство Like Agency является первым рекламным агентством по развитию и продвижению бизнеса в Западном регионе.
Наши услуги включают:

 1. Брендинг
  -Логотип
  -Слоган
  -Нейминг
  -Личный брендинг
 2. Маркетинг
  -Бизнес-план
  -Стратегическое планирование
  -Рекламные кампании
  -Анализ рынка
 3. Маркетинг социальных медиа
  -Управление учетными записями социальных сетей
 4. Разработка и управление веб-сайтов
 5. Дизайнерские услуги
 6. Организация мероприятий
 7. Управление каналами Youtube
 8. Подготовка видео и анимации
 9. Организация фотосъемок.

Rəy bildirin