“KarnegiKlub” Treninq Mərkəzi 2011-ci ildə Dr. Nəcəf Allahverdiyev tərəfindən təsis edilmişdir. Artıq 9 ilə yaxındır ki, fəaliyyətdə olan Treninq Mərkəzimizdə fərdi, qrup və korporativ formatlarda “Xarizmatik Natiq”, “Ünsiyyət bacarıqları”, “Effektiv satış”, “Zamanın idarə olunması”, “Mind Maping”, “Psixoloji aykido”, “İdeyalar generatoru”, “Kreativ düşüncə”, “Şəxsi inkişaf”, “Motivasiya” və digər mövzularda keçirilən treninqlərimizdə 10 000-dən çox insan iştirak etmişdir.
Mərkəzimizin korporativ sektordakı fəaliyyət istiqaməti təlimlərdə müasir və innovativ tədris üslublarını tətbiq edərək işçilərin motivasiyasının artırılması, komanda əhval-ruhiyyəsinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, hazırkı dövrümüzdə önəmli və aktual olan ünsiyyət və təqdimat bacarıqlarının, effektiv və psixoloji satış texnikalarının mənimsənilməsi, kollektivdə xoş ab-hava yaratmaqla, müştəri məmnuniyyətinin və təşkilatın gəlirlərinin artırılmasına yönəlib.
Bu illər ərzində “North West Construction”, “Lexus”, “Redbull”, “Toyota”, “Caspel”, “ASAN Xidmət”, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və digər onlarla müəssisə və təşkilat mərkəzimizin təlimlərindən faydalanmışdır.
Mərkəzimizdə həmçinin, fərdi və anonim şəkildə çıxış və təqdimatlara hazırlıq, “biznes və layf kouç” sessiyaları da keçirilir.

“KarnegiKlub” Training Centre was established by Dr. Najaf Allahverdiyev in 2011. More than 10,000 people participated in our individual, group and corporate trainings dedicated to “Public Speaking”, “Communication Skills”, “Effective Sales”, “Time Management”, “Mind Mapping”, “Psychological Aikido”, “Generator of Ideas”, “Creative Thinking”, “Personal Development”, “Motivation” and other topics for the last 9 years.
Our center’s activity in corporate segment is aimed to increase the motivation of employees by approaching modern and innovative teaching styles, along with raising the team mood, communication and presentation skills, effective and psychological sales techniques, creating a pleasant atmosphere in the team, improving customer satisfaction and organization revenues.
Over the years, North West Construction, Lexus, Redbull, Toyota, Caspel, Asan Service, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and dozens of other enterprise and organization centers have benefited from our trainings.
The center also provides “business and life coaching” sessions, individual and anonymous trainings and presentations.

Тренинг-центр “КарнегиКлуб” основан в 2011 году Доктором Наджафом Аллахвердиевым. За последние 9 лет деятельности Тренинг-Центра, более 10000 человек прошли тренинги на различные темы в том числе: “Харизматичный Оратор”, “Навыки Общения”, “Эффективные Продажи”, “Управление Временем”, “Майнд Мэппинг”, “Психологическое Айкидо”, “Генератор Идей”, “Креативное Мышление”, “Личное Развитие”, “Мотивация” и др.
Деятельность нашего Центра, в корпоративном секторе, основанная на современных и инновационных учебных методиках, направлена на повышение мотивации сотрудников, повышение командного духа, освоение навыков коммуникации и презентации, проведение актуальных и важных в наше время эффективных и психологических методов продаж, повышение удовлетворенности клиентов и доходов организации, создавая при этом благоприятную атмосферу в коллективе.
За эти годы услугами Тренинг-центра “КарнегиКлуб” воспользовались множество частных и государственных компаний и организаций, в том числе: “North West Construction”, “Lexus”, “Redbull”, “Toyota”, “Caspel”, “ASAN Xidmət”, Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики и др.
В Центре также проводятся сеансы “Бизнес и Лайф Коучинг”, подготовка к презентациям и выступлениям в индивидуальном и анонимном формате.

Sayta keçid: www.karnegi.az

Rəy bildirin