«Formag-Baku» şirkəti 2004-cü ildən Azərbaycanda beynəlxalq logistika xidmətləri göstərir.
Bu illər ərzində Azərbaycanın logistika və yükdaşıma bazarında mühüm təcrübə əldə etmişik və bir çox işlər görmüşük.
Hazırda Amerika, Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliya və Okeaniya ölkələrindən hər növ nəqliyyat daşımaları və logistik xidmətləri həyata keçiririk.
Azərbaycana idxal ilə yanaşı qeyd olunan istiqamətlərə həmçinin mütəmadi şəkildə ixrac xidmətləri göstəririk.
Filiallarımız bir sıra ölkələrdə aktiv fəaliyyət göstərir: Ukrayna, Estoniya, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxstan, Hindistan, Vyetnam və s.
Filiallarımızla parallel olaraq 200-dən çox partnyor şəbəkəmiz mövcuddur.
Uğurlu fəaliyyətimizin əsas səbəbi xidmətləri yüksək keyfiyyətlə həyata keçirməyimiz və hər bir müştəriyə, həcmindən asılı olmayaraq, individual yanaşmadan ibarətdir.

Since 2004, «Formag-Baku» company has been providing international transportation services in Azerbaijan.
Over the years, the company has gained exceptional experience on the logistics and transport services market of Azerbaijan.
Currently, we carry out all types of transportation from the countries of America, Europe, Asia, Africa, Australia and Oceania.
In addition to imports to Azerbaijan, we also regularly carry out export operations from Azerbaijan to the above directions.
Branches of the company are operating in several countries of the world: Ukraine, Estonia, Russia, Georgia, Kazakhstan, India, Vietnam, etc.
We are trusted by more than 200 corporate customers, most of which are leaders in their industries.
Our successful activity is based on the high-quality provision of services and an individual approach to each client, regardless of volumes.

С года 2004 года компания «Formag-Baku» предоставляет услуги по международным перевозкам в Азербайджане.
За эти годы компания приобрела исключительный опыт на рынке логистики и транспортных услуг Азербайджана.
В настоящее время мы осуществляем все виды перевозок из стран Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии и Океании.
Кроме импорта в Азербайджан мы также на постоянной основе осуществляем экспортные операции из Азербайджана в вышеуказанные направления.
Филиалы компании функционируют в ряде стран мира: Украина, Эстония, Россия, Грузия, Казахстан, Индия, Вьетнам и т.д.
Нам доверяют более 200 корпоративных клиентов, многие из которых лидеры в своих отраслях.
Основная причина нашей успешной деятельности заключается в высоко-качественном предоставлении услуг и в индивидуальном подходе к каждому клиенту, независимо от объёмов перевозок.

Sayta keçid: www.formag.com

Etiketlər: logistika yük daşıma yuk dashima beynəlxalq yükdaşımalar beynelxalq yukdashimalar TIR daşımaları TİR dashimalari Yük maşını Yuk mashini Avto daşımalar Avto dashimalar İxrac İdxal İmport Export Konteyner daşımaları Konteyner dashimalari Gəmi daşımaları Gemi dashimalari Multimodal dashımalar Multimodal dashimalar Hava nəqliyyatı Hava neqliyyati Hava daşımaları Hava dashimalari Avia dashimalar Avia daşımaları

Rəy bildirin