Excel Aləmi (Excel World)

Excel World Hollandiya, Bolqarıstan, Sloveniya və İngiltərə
kimi ölkələrdə keçirilən “Excel Günləri” tədbirinin
Azərbaycandakı təşkilatçısıdır. Eyni zamanda, Excel World
2021-ci ildə Finansal Modelləşdirmə (Financial Modelling)
üzrə dünyanın öndə gələn təşkilatlarından birisinin
Azərbaycanda avtorize edilmiş təhsil və test mərkəzini
açacaqdır. Finansal Modelləşdirmə və Excel və Power
Məhsullar üzrə kitab tərcümələri proyektlərini həyata keçirir.

  1. Mobil:-                                    +994 55 977 0099 və +994 70 833 8338
  2. web:-                                       www.excelworld.org
  3. e-mail:                                     zarbalii@excelworld.org & info@excelworld.org

Facebook: https://www.facebook.com/HereWeExcel

Instagram: https://www.instagram.com/ilgarzarbaliyev/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/37799426/admin/

Twitter: https://twitter.com/IlgarZ

SlideShare: https://www.slideshare.net/IlgarZarbaliyev

CFI: https://marketplace.corporatefinanceinstitute.com/vendor/excel-world/

Eloquens: https://www.eloquens.com/channel/ilgar-zarbaliyev

Pinterest: https://www.pinterest.com/ilgar76/boards/