AZ: Caspian Audit 2008 – ci ildə AQA Şirkətlər Qrupu tərəfindən təsis edilmiş “Caspian Audit” MMC bu gün Azərbaycan bazarında Maliyyə və Mühasibatlıq, Miqrasiya, Gömrük, Hüquq, Kadr Kargüzarlığı və İnsan Resurslarının İdarəedilməsi, Audit və Vergi Konsultasiyası sahələrində təklif etdiyi kompleks həllər sayəsində öz əvəzolunmaz yerini tutmağa nail olmuşdur.
Hal-hazırda “Caspian Audit” MMC Daşınmaz əmlakın icarəsi, Kənd təsərüffatı, Maliyyə, Faktorinq, İT, BOKT, Tikinti, İstehsalat, Səhiyyə,Turizm, Təhsil, Ticarət və İaşə sahələrində fəaliyyət göstərən 90-dan çox yerli və xarici şirkətlər, onların nümayəndəlik və filiallarına xidmət göstərməkdədir.
“Caspian Audit” MMC 12 ildən artıq təcrübəsi, 40 nəfərdən artıq peşəkar komandası və 15 dən artıq xidmət növü ilə günümüzün Etibarlı Biznes Tərəfdaşına çevrilməyə nail olmuşdur.
Xidmət keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə İSO 9001:2015 sertifakatı alaraq təklif etdiyi xidmətlərin tam beynəlxalq standartlara cavab verməsini təmin etmişdir.

EN: “Caspian Audit” LLC, founded by AQA Group of Companies in 2008, has achieved to take its place in the market of Azerbaijan due to its integrated solutions in the areas of Finance and Accounting, Migration, Customs, Law, HR and Human Resources Management, Audit and Taxation.
Currently, “Caspian Audit” LLC has been serving to more than 90 local and foreign companies, their representations and subsidiaries operating in the fields of Reals estate lease, Agriculture, Finance, Factoring, IT, NBFI, Construction, Manufacturing, Healthcare, Tourism, Education, Trade and Catering.
Today “Caspian Audit” LLC has achieved to become a Trusted Business Partner with more than 12 years of experience, a professional team of more than 40 members and more than 15 types of service.
To improve the quality of service ISO 9001: 2015 certification has ensured that the services offered fully meet international standards.

RU: ООО Caspian Audit основанная в 2008 году Группой компаний AQA, сегодня занимает свое место на рынке Азербайджана благодаря предложенным комплексным решениям в сфере финансов и бухгалтерского учета, миграции, таможни, права, кадрового делопроизводства и управления человеческими ресурсами, аудита и налогового консультирования.
В настоящее время ООО Caspian Audit предоставляет услуги более 90 местных и зарубежных компаний, их представительствам и филиалам, действующим в сфере аренды недвижимости, сельского хозяйства, финансов, факторинга, IT, НБКО, строительства, производства, здравоохранения, туризма, образования, торговли и питания.
ООО Caspian Audit с более чем 12-летним опытом работы, где трудятся более 40 профессиональных команд и оказывается более 15 видов услуг, сегодня стало надежным деловым партнером.
В целях повышения качества услуг был сертифицирован ISO 9001: 2015, чтобы полностью соответствовать международным стандартам.

Sayta keçid: caspianaudit.com

Rəy bildirin