AZ: Brandup marketinq və dizayn agentliyidir.
2015-ci ildən, agentlik bazarında böyük ambisiyalara, zəhmətkeşliyə, yaradıcılıq qüdrətinə dayanan yeni bir yanaşma təqdim edirik.
Biznes sahələrinin inkişafı üçün verilən effektiv strategiyalar və dizayn həlləri müştərilərimizin beynəlxalq və yerli bazarda uğur qazanmasına kömək edir.
Marketinq strategiyaları, brendinq, vebsəhifələr, video-reklam, rəqəmsal və oflayn marketinq xidmətləri ilə markaları fərqləndirir və ən əsası hədəf kütləsinə çatdırırıq.

EN: Brandup is a marketing and design agency.
Since 2015, we offer a new approach based on high expectations, hard work and creative ability.
Effective strategies and design solution offered for business development assists our customers in succeeding in the global and local markets.
We make brands different and most importantly, communicate them with the target audience.

RU: Brandup – это агентство по маркетингу и дизайну.
С 2015 года на агентском рынке мы представляем новый подход, основанный на больших амбициях, трудолюбии, творческой силе.
Эффективные стратегии и дизайнерские решения для развития бизнеса помогают нашим клиентам добиться успеха на международном и местном рынках.
Мы дифференцируем бренды с помощью маркетинговых стратегий, брендинга, веб-сайтов, видео-рекламы, цифрового и офлайн-маркетинга и, самое главное, достигаем целевой массы.

Telefon: +99450 2061604

Mobil: 050 206 16 04

e-mail: info@brandup.az

Facebook: brandup.agency

Instagram: @Brandup.agency

web: www.brandup.az

Rəy bildirin